• نگارخانه استاد محمود فرشچیان

   به یادبود چهره ماندگار هنر نقاشی ایرانی "استاد محمود فرشچیان"، در آبان 1391، نگارخانه ای در طبقه فوقانی نگارخانه لرزاده (ساختمان قدیمی موسسه صبا) به نام این پیشکسوت هنری، نامگذاری شد.
   نگارخانه فرشچیان میزبان هنرمندان هنرهاي سنتي برای برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی بوده و هدف خود را حمایت از اين هنرمندان و شناساندن آنها در سطح کشور قرار داده است. این نگارخانه شامل سه سالن با مساحت تقریبی 100 متر مربع بوده و گنجایش30 تا 50 اثر (به نسبت قطع و اندازه) را دارد.