• نگارخانه استاد حسین لرزاده

   به یادبود چهره ماندگار معماری معاصر ایران و عضو جاوید فرهنگستان هنر، در شهریور 1386، نگارخانه ای به نام "استاد حسین لرزاده" نامگذاری شد و سردیس این استاد ساخته "مهدی پور" در ورودی گالری نصب گردید.
  این نگارخانه که در طبقه همکف ساختمان قدیمی موسسه صبا واقع شده است، میزبان هنرمندان هنرهاي سنتي برای برگزاری نمایشگاه های انفرادی و گروهی بوده و هدف خود را حمایت از اين هنرمندان و شناساندن آنها در سطح کشور قرار داده است. این نگارخانه دارای دو سالن با مساحت تقریبی 70 متر مربع بوده و گنجایش 20 تا 30 اثر (به نسبت قطع و اندازه) را دارد.