• نگارخانه آئینه

   نگارخانه آئینه در طبقه اول (ساختمان نگارخانه ها) واقع شده است. نوع ترکیب و فضاسازی این نگارخانه در راستای کلیت مجموعه و اهداف آن به گونه ای است که بازدیدکننده از ابتدا تا انتهای بازدید تمرکز و انسجام کامل دارد. این نگارخانه برای برپایی دوسالانه ها و نمایشگاه های بین المللی، در تمامی شاخه‏ های هنرهای تجسمی مناسب است.
   این نگارخانه دارای دو قسمت: اصلی و میانی ، با مساحت حدود 400 متر مربع است که گنجایش بین 200 تا 300 اثر (به نسبت قطع و اندازه) را دارد.