• نگارخانه خیال شرقی

  نگارخانه خیال شرقی در طبقه دوم (ساختمان نگارخانه ها) واقع شده و برای برپایی دوسالانه ها و نمایشگاه های بین المللی، در تمامی شاخه‏ های هنرهای تجسمی مناسب است.
  این نگارخانه دارای 3 قسمت: اصلی، دور، میانی و با مساحت حدود 800 متر مربع، گنجایش 500 تا 700 اثر (به نسبت قطع و اندازه) و با احتساب دیوار کاذب و پارتیشن بندی تا 1200 اثر را دارد.