:نشانی

ورودي شرقي : خيابان وليعصر، نرسيده به خيابان طالقاني، فرهنگستان هنر ، شماره 1552

(جهت ورود به تالار ایران)

ورودي غربي ، خيابان وليعصر، خيابان طالقاني، خيابان شهيد برادران مظفر، شماره 125

(جهت ورود به نگارخانه های صبا )

 

تلفن: 9-66487537-021

دفتر ریاست 101

روابط عمومی 102

پشتیبانی 108- 190

امور نمایشگاهی و رزرو گالری داخلی 151

واحد آموزش و سایت داخلی205

کد پستی: 1416953343

Sb_gallery@yahoo.com:پست الکترونیک

saba.honar.ac.ir:وب سایت

@artgallerysaba سروش وتلگرام

Artgallerysaba اینستاگرام

saba.art.gallery اینستاگرام گارکاه و آموزش

بازديد: نمایشگاه از ساعت 10 الي 18 ( به جر ايام تعطيل)

مکان: موسسه  فرهنگي هنري پژوهشي صبا