برگزار کننده :موسسه فرهنگي هنري و پژوهشي صبا
  نوع فعاليت :نمايشگاه
  عنوان :نقاشي گروه هنري بيست هيجده
  گروه :
  توضيحات :
  تاريخ :١ الي ١٠ بهمن ١٣٩٦
  مکان برگزاری :نگارخانه هاي لرزاده و فرشچيان
  کشور :ايران
  شهر :تهران
<< بازگشت به ليست رويدادها