• استاد فرشچیان میزبان «صور خیال» می‌شود
  نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی «صور خیال» در نگارخانه استاد فرشچیان برگزار می‌شود.

 • صبا میزبان «کیمیای هنر پارس» می‌شود
  نمایشگاه «کیمیای هنر پارس» با نمایش آثار اساتید و دانشجویان «دانشگاه معماری و هنر پارس» در صبا برپا می‌شود.

 • نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی «کلک خیال» در موزه فلسطین
  نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی هنرمندان معاصر در موزه هنرهای فلسطین بر پا می‌شود.

 • استاد بهاءالدین خرمشاهی «از دولت قرآن» سخن می‌گوید
  نمایشگاه خوشنویسی و رونمایی کتاب از دولت قرآن در مجموعه آسمان فرهنگستان هنر بر پا می‌شود.

 • نمایشگاه خوشنویسی «از دولت قرآن» در مجموعه آسمان فرهنگستان هنر
  نمایشگاه آثارخوشنویسی و رونمایی کتاب از دولت قرآن در مجموعه آسمان فرهنگستان هنر بر پا می شود.

موسسه صبا
برنامه های آموزشی
موزه فلسطین
سینما تک