استاد نوح سرشت: ضرورت کتابت یک «قرآن ملی» با «نستعلیق» عروس خطوط اسلامی
 

اصل این اتفاق (برگزاری نمایشگاه بزرگداشت استاد امیرخانی) را چطور ارزیابی می کنید؟

·    اتفاق بسیار خوب و مثبتی است. جناب امیرخانی از استادان پیشکسوت ماست. ما همه شاگرد امیرخانی ها بودیم. فقط یک گله ای که دارم نحوه چیدمان آثار است که بهتر بود بر اساس پیشکسوتی و سطح کیفی انتخاب و چیدمان شود.

o       حضرتعالی توفیق کتابت کامل کلام خدا را به خط نستعلیق داشته اید. چه ضرورتی شما را به این مهم واداشت؟

قرآن کلام الهی است پس زیباترین و متعالی ترین کلام است در همه زمان ها، ما چرا زیباترین کلام را با زیباترین خط ننویسیم که خط نستعلیق و عروس خطوط اسلامی است؟ بر خلاف تصور بعضی ها که گمان می کنند این خط ایرانی است و نباید کلام خداوند را که به زبان عربی است با خط فارسی کتابت کرد باید گفت اولاً همه خط ها ایرانی است: ثلث، نسخ و ... چون مبتکر همه این خط ها یک ایرانی بود و اهل فارس: ابن مقله بیضاوی شیرازی و هر کدام از این خطوط، کاربرد خاص خود را دارد. ما گفتیم خط نستعلیق از آغاز پیدایش بر مبنای کتابت قرآن شکل گرفت چون در زمان قدیم چاپخانه نبود و سیصد سال طول کشید تا خط نسخ برای کتابت قرآن جا بیفتد چون عرب ها خط کوفی داشتند و نمی خواستند این خط جا بیفتد و در برابر رواج آن مقاومت می کردند. در اثر تندنویسی خط نسخ برای جوابگویی به متقاضیان و قرآن بیرون دادن در حجم وسیع تر کم کم خط نستعلیق اولیه ظاهر شد و بعد میرعلی تبریزی این را قانونمند کرد تا به اینجا رسید که همه می بینیم.

 

   زمان انتشار: چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ - ٠٩:٥٨ | نسخه چاپي

خروج