آیدین آغداشلو: هیچ رسانه ای نمی تواند جایگزین دیوارنگاری های شهری شود
 

آیدین آغداشلو هنرمند، صاحب نظر و پژوهشگر هنری که در سومین دوسالانه دیوارنگاری های شاهدان شهر به عنوان داور حضور دارد تداوم این حرکت را یک ضرورت انکارناپذیر در ارتقاء سلیقه بصری عموم مردم دانست. گفتگوی «صبا» را با این چهره صاحب نام هنر معاصر می خوانید که با وجود خستگی ساعتها  داوری حاضر شد مصاحبه ی کوتاهی با ما داشته باشد .


o       اساساً چه ضرورتی به برگزاری چنین جشنواره ای هست؟ آیا باید به دیوارنگاری های شهری به عنوان بخشی فراموش شده و تاریخ مصرف گذشته و متعلق به یک دوران سپری شده نگاه کرد یا حرکتی که در جریان و تداوم است؟

·        حتماً و قطعاً یک ضرورت است به این دلیل مهم که این مسئله یک شهر، منظر و نماهای یک شهر و مخاطبانی به وسعت همه مردم شهر است. مسئله ارتقاء سلیقه عمومی از این راه و به وجود آمدن چشم اندازی جدید است و تنها یکی از نتایج آن کافی است که تداوم این دوسالانه را الزامی کند. چون این دیگر مسئله یک گالری با مخاطبان محدود و خاص از قشر هنرمند نیست. زندگی شهری است و اگر درست تنظیم و برنامه ریزی شود و نمونه های عالی انتخاب شوند یا با هدف گذاری صحیح در خلال این دوسالانه ها آثار خوب تولید شود اصلی ترین نتیجه اش در بالا رفتن روحیه مردم و سلیقه بصری و نوع نگاه آنهاست.

o       به نظر شما باید دیوارنگاری های شهری با همان صبغه و شیوه سال های اول انقلاب تداوم یابد یا گذشت زمان موجب تغییر در آن شده؟

·        ببینید زمان، گذشته و نوع نگاه هم تغییر کرده ولی اگر کار به هنرمندان کارآمد سپرده شود حتماً آن نگاه هم تداوم پیدا می کند. در طول این سال ها خیلی از هنرمندان انقلابی که دیوارنگاری می کردند و آثاری در این عرصه از خود بجا گذاشتند نوع نگاهشان هم تغییراتی داشته و پخته تر و حرفه ای تر شده و اگر آنها باز جذب این هنر شوند و کار کنند هر چه بکشند به خودی خود به نوعی یادآور آن کارهای قبلی می شود.

 

   o       نگاه شما به افق آینده این هنر چیست و اساساً فراگیر شدن رسانه ها جا را برای دیوارنگاری تنگ نمی کند؟

·        این کار همیشه جایگاه و تأثیر خودش را دارد و اگر درست اجرا شود و اگر همانطور که گفتم به دست هنرمندان کارآمد یا جوان های پر از نیرو و امید و خلاقیت باشد و اگر انتخاب های درست و هوشمندانه ای باشد این هنر جای خودش را همچنان خواهد داشت و هیچ رسانه ای هم نمی تواند جایگزین آن شود.


o       به عنوان آخرین پرسش این امید و خلاقیت و انگیزه ای که گفتید در کار جوان های شرکت کننده در سومین دوسالانه دیوارنگاری شاهدان شهر چقدر مشهود بود؟

·        در آثاری که دیدم و داوری کردم رگه های روشن و برجسته ای از این خلاقیت و امید را کاملاً می توان در نگاه هنرمندان جوان دید.

 

 

   زمان انتشار: دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٣ - ١٠:٥٠ | نسخه چاپي

خروج