یادگار خیام: رسیدن به قله ای چون امیرخانی آرزوست.
 

نمایشگاه را چطور دیدید؟

·    این نمایشگاه مرکب از آثار استادان طراز اول در کنار رویش های جدید و نسل جوان خوشنویسان ماست که در کنار هم به نمایش گذاشته شده اند البته فاصله کیفی بین آثار هست اما منطقی تر هم هست که در کنار هم حضور دارند. هر چند رسیدن به قله ای مثل استاد امیرخانی در حد یک آرزوست اما یکدستی خاصی در کلیت آثار احساس می کنم. چنین حرکت هایی برای یک هنرمند جوان می تواند بسیار تشویق کننده باشد که جوانان در کنار اساتیدی چون فلسفی، شیرازی، بختیاری، صندوق آبادی و ... دیده شوند و ضعف ها هم در پرتو این فرصت و فضا بخشیدن به استعداد و قابلیت جوان ها رفته رفته به بهترین وجه جبران می شود.

o       برگزاری این نمایشگاه در کنار و همزمان با خوشنویسی استان کردستان از نظر شما که از این خطه برخاسته اید چه معنایی دارد؟

در کنار کردستان این مجموعه یک همراستایی و همزمانی دارد که هر دو در یک مسیرند و آن خلق زیبایی است و می توانند در کنار هم یک هماهنگی ایجاد کنند و محک و معیاری باشند برای یک راه

 

   زمان انتشار: چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ - ١٠:٢٢ | نسخه چاپي

خروج