صابر کردستانی: قدر بزرگان و پیشکسوتان را در زمان حیاتشان بدانیم.
 

  ارزیابی شما از نمایشگاه چه بود؟

·    نقد من از کارها این است که اکثراً یکنواخت است و تازگی و تنوع را کمتر در کارها می بینیم. در نمایشگاه کردستان که در کنار این مجموعه به نمایش درآمده تنوع بیشتری می بینیم از قبیل نقاشیخط ها و چند اثر که نوآورانه بود اما متأسفانه فضای خوشنویسی امروز ما شده این که کلمات را با حداکثر نزدیکی به اسلوب ها اجرا کنند و حاصلش می شود یا سیاه مشق یا چلیپا یا ترکیب. خلاقیت و حرکت تازه که از این قالب ها خارج شده باشد نداریم.

o       ضرورت این اتفاق را چطور می بینید؟

در زمان حیات باید قدر بزرگان و پیشکسوتان خود را بدانیم و بجای زنده یاد بگوییم زنده باد! خود این نمایشگاه یک تحول است خود این اتفاق و حرکت در ذاتش موج آفرین و جریان ساز و منشأ اثر است و این دو نمایشگاه (جشنواره خوشنویسان کردستان و سروهای همراه) در کنار هم یک مفهوم و هدف بزرگ را در فضای خوشنویسی امروز ما القاء می کند. در مجموع این نمایشگاه و این بزرگداشت نام و جایگاه استاد امیرخانی را به سود کلیت خوشنویسی و کاملاً مثبت ارزیابی می کنم.

 

   زمان انتشار: چهارشنبه ٨ بهمن ١٣٩٣ - ١٠:٠٣ | نسخه چاپي

خروج